Questo mese (dal 28 maggio al 6 giugno e 2019) nella Novena alla beata Maria Teresa Ledóchowska preghiamo per le seguenti intenzioni:

 • Per la grazia di guarigione per Alessia con delle complicazioni postoperatorie all’intestino e per Luciano malato di cancro con metastasi.
 • Una mamma chiede la grazia di trovare un lavoro per poter mantenere i propri figli.
 • Per la grazia di conversione per Luigi.
 • Per il Papa, perché possa continuare con grandi frutti la sua missione di pace e di amore tra tutti i popoli del mondo.
 • Per la grazia di guarigione dal cancro per Vanessa, una giovane madre.
 • Per Veronica, perché la grazia del Sacramento di Cresima le faccia crescere e maturare nella fede.
 • Per la grazia di guarigione per Giuliana, la mamma di Piera.
 • Per la grazia di guarigione per Viji, malata di cancro.
 • Annamaria chiede la grazia di poter mantenere la casa in cui vive e vincerne la causa in tribunale.
 • Please pray for little Maddie who has cancer and for her family.
 • O łaskę przemiany i mocnej wiary dla 22-letniego Dawida, prosi mama.
 • O dar macierzyństwa i Boże błogosławieństwo dla Urszuli.
 • O łaskę zdrowia i szczęśliwe urodzenie dziecka dla Katarzyny i w intencji Marcina.
 • O potrzebne łaski dla Anny, Patrycji, Władysławy, Marii, Grażyny, Józefa, Jana i Marcina.
 • O dobrą pogodę w Polsce i za ludzi poszkodowanych przez powodzie.
 • Proszę o modlitwę za mnie i moją wnuczkę.
 • Proszę o modlitwę za Michała przebywającego obecnie w szpitalu.
 • O łaskę głębokiej wiary dla Bartka.
 • O uzdrowienie dla 4-letniej Mileny , która jest sparaliżowana i ma niedowład dolnej części ciała po wypadku, w którym zginęła też jej matka. O siły dla jej taty Dariusza.
 • O uzdrowienie dla Pawła, który ma guza mózgu i o uzdrowienie jego relacji z żoną.
 • O łaskę wiary dla Jacka i jego rodziny.
 • O łaskę uzdrowienia dla 4-letniego Roberta, który jeszcze nie mówi.
 • O miłość w małżeństwie Andrzeja i Tamary.
 • O zdrowie i wiarę dla Marka.
 • O dar potomstwa dla Izy i Jurka.
 • O łaskę nawrócenia dla Tomasza.
 • O łaskę uzdrowienia dla Miriany chorej na raka mózgu.
 • O łaskę uzdrowienia dla ciężko chorej Ireny.
 • O łaskę uzdrowienia dla 12-letniej Mai chorej na raka mózgu.
 • O łaskę uzdrowienia dla Leszka chorego na raka.
 • O łaskę wyzwolenia z okultyzmu i depresji dla Krzysztofa.
 • O łaskę wyzwolenia z wszelkich uzależnień dla Kacpra.
 • Anna prosi o łaskę głębokiej wiary dla swojej rodziny.
 • O pozytywne rozpatrzenie sprawy sądowej.
 • O łaskę wyzwolenia z nałogu i nawrócenie dla syna Sławka i męża Grzegorza.
 • O łaskę nawrócenia dla synów Pawła i Ryszarda oraz ich żon Józefy i Moniki.
 • O łaskę zdrowia dla Zofii.
 • O potrzebne łaski dla syna Kingi i Rafała, oraz Marcina i Kasi, oraz męża.
 • O wiarę, miłość i uzdrowienie relacji małżeńskich.
 • O łaskę nawrócenia dla synowej Justyny i otwarcie się na przyjęcia życia.
 • O łaskę pozytywnego myślenia i ofiarowania Bogu trosk i lęków dla Marii.
 • O szczęśliwą operację i łaskę uzdrowienia dla Krystyny F.
 • O łaskę uzdrowienia dla siostry Nazariuszy, misjonarki z Kamerunu.
 • O łaskę uzdrowienia dla ciężko chorego na nowotwór Jarosława.
 • O pomoc Bożą w pewnej sprawie dla Adama.
 • O pomoc Bożą i potrzebne łaski dla Basi i jej rodziny w rozwiązaniu trudnej sytuacji finansowej.
 • O potrzebne łaski dla Izabeli i Sebastiana.
 • O łaskę uzdrowienia dla Ambrożego.
 • O łaskę zdrowia i udaną operację dla Katarzyny.
 • O nawrócenie i pojednanie z rodziną dla Ryszarda.
 • O łaskę powrotu do wiary i rozwiązanie trudnej dla Wiktorii.
 • O spotkanie dobrego chłopaka dla Wiki.
 • O łaskę wiary i powrót do sakramentów dla Tadeusza, Lidii, Mateusza, Edyty, Dagmary, Nataszy, Przemka i jego żony.
 • O łaskę uzdrowienia z boreliozy dla Ojca Anioła.
 • O dar nowych powołań dla sióstr klawerianek w Polsce.
 • O potrzebne łaski i rozwiązanie problemów dla Marka i jego rodziny.
 • O łaskę uzdrowienia dla Krystyny, prosi córka Renata.
 • O zdrowie dla Krzysztofa, Marii, Genowefy, Iwony.

Beata Maria Teresa, prega per noi!