Powołane z 27 krajów i zgromadzone w jedną rodzinę zakonną
aby służyć Kościołowi misyjnemu
«Celem mojego życia i Zgromadzenia, do którego należę
jest budzenie zainteresowania misjami
i jeśli to możliwe utwierdzanie go w każdym sercu»
Z pomocą docieramy do WIELU
sercem i modlitwą do WSZYSTKICH

W służbie Kościoła misyjnego

Witaj na stronie internetowej Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera!

Jesteśmy siecią otwartych serc i wyciągniętych dłoni, złączonych mocą miłości Chrystusa i połączonych ze świeckimi współpracownikami i misjonarzami w służbie Kościoła.
Całkowity dar z siebie pozwala nam dzielić się duchowymi darami i przekazywać pomoc materialną najbardziej potrzebującym na świecie.

Z listu Matki generalnej do dobroczyńców klaweriańskich

Iść na cały świat

Jesteśmy rodziną misyjną, która nie zostaje na „wygodnej kanapie”, ale wstaje, by razem „iść na cały świat”. Istnieje takie powiedzenie, że „miłosierdzie zaczyna się w domu, ale nie powinno się tam kończyć”.

Dziękujemy Wam drodzy dobroczyńcy za Wasze misyjne życie i kroczenie z nami tą misyjną drogą. Bądźcie nadal Kościołem wychodzącym do wszystkich i podążajmy razem ku przyszłości! Nasza misja „troskliwej obecności” wciąż trwa! Głęboką wdzięcznością i codzienną modlitwą towarzyszymy Wam na każdym kroku Waszej życiowej drogi.

Tylko w 2017 roku dotarliście z nami do 70 krajów na całym świecie i wyraziliście swoimi otwartymi rękami głęboką wiarę i miłość, jakie nosicie w sercu. W ten sposób pomogliście w realizacji 1134 projektów w 462 diecezjach. W szczególności:

Z życia rodziny klaweriańskiej

Podążaj za nami @missionarieclaveriane