Co to jest nowenna?

Nowenna to dziewięciodniowa modlitwa w jakieś szczególnej intencji. W Nowennie do bł. Marii Teresy Ledóchowskiej prosimy naszą Błogosławioną, aby wstawiała się do Boga wypraszając potrzebne łaski dla wszystkich, którzy ich potrzebują lub o nie proszą.
Nowenna do bł. Marii Teresy Ledóchowskiej jest odmawiana przez siostry klawerianki we wszystkich wspólnotach klaweriańskich na świecie w intencjach osób, które proszą nas o modlitwę o szczególne łaski dla siebie, dla swoich bliskich, dla znajomych lub osób potrzebujących duchowej pomocy i wsparcia.

Kiedy jest odmawiana Nowenna do bł. Marii Teresy Ledóchowskiej?

Nowenna do bł. Marii Teresy Ledóchowskiej jest odmawiana każdego miesiąca od 28-go do 6-go dnia następnego miesiąca. 6-go dnia każdego miesiąca wspominamy narodziny dla nieba naszej Błogosławionej.
Osoby, które proszą nas o modlitwę w ich intencjach, mogą odmawiać modlitwę Nowenny w duchowej łączności z nami. Jeżeli jakaś intencja dotyczy całej rodziny, byłoby dobrze, by wszyscy członkowie rodziny odmawiali ją wspólnie.

Jak odmawiać Nowennę do bł. Marii Teresy Ledóchowskiej?

Odmawianie nowenny wymaga wierności, wytrwałości i pełnego wiary zaufania. Należy odmówić modlitwę nowenny przez kolejne dziewięć dni od 28-go dnia miesiąca prosząc Boga, przez wstawiennictwo bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, o konkretną łaskę. Tę samą intencję należy wysłać do sióstr klawerianek, aby mogły dołączyć ją do listy intencji na dany miesiąc.

Niech nasza Błogosławiona wyprosi u Boga łaski duchowe i materialne, o które prosimy… ona, która podczas swojego ziemskiego życia pomogła tylu potrzebującym.

Modlitwa

O Boże, pomnóż Twe łaski dla tych, którzy o nie prosić będą,
z ufnością pokładaną w pomoc bł. Marii Teresy.
Niech naśladowanie jej cnót i uczynków gorliwości jakie pełniła w swym życiu
zapewni nam Twoje błogosławieństwo.
Bł. Maria Teresa przez swe wstawiennictwo
niech będzie jeszcze jedną więcej opiekunką,
która będzie nas wspierać w kłopotach i smutkach tego życia,
a szczególnie niech wyprosi łaskę
(tu wymienić swą prośbę)
oraz dopomoże nam do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Bł. Mario Tereso, módl się za nami!

Wyślij twoją intencję

Wypełnij formularz i wyślij twoją intencję do Nowenny do bł. Marii Teresy Ledóchowskiej.

Pola oznaczone znakiem (*) są wymagane.

Podziel się świadectwem otrzymanych łask

Najlepszym sposobem wychwalania Boga jest rozgłaszanie Jego cudów. Podziel się tym, co bł. Maria Teresa uczyniła w Twoim życiu, jakiej łaski przez Jej wstawiennictwo doznałeś. Jeśli zdecydujesz podzielić się z nami swoim świadectwem otrzymanych łask prześlij go wypełniając poniższy formularz.

Prosimy o dołączenie zgody na publikację twojego świadectwa.

Pola oznaczone znakiem (*) są wymagane.